Impact of obesity on life expectancy levels and trends in Europe

F. Janssen, N. Vidra, S. Trias Llimós

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftN-IUSSP
StatusGepubliceerd - 13 jan. 2020

Citeer dit