Impact of obesity on life expectancy levels and trends in Europe

F. Janssen, N. Vidra, S. Trias Llimós

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Citeer dit