Impact of peat mining, and restoration on methane turnover potentials and methane-cycling microorganisms in a northern bog

Max Reumer, M. Harnisz, H.J. Lee, A. Reim, O. Grunert, A. Putkinen, H. Fritze, P.L.E. Bodelier, A. Ho (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Citaten (Scopus)
335 Downloads (Pure)

Zoekresultaten