Impact of plastic mulch film debris on soil physicochemical and hydrological properties

Yueling Qi (Co-auteur), Nicolas Beriot, Gerrit Gort, Esperanza Huerta Lwanga, Harm Gooren, Xiaomei Yang, Violette Geissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of plastic mulch film debris on soil physicochemical and hydrological properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences