Impact of retirement on sleep problems among older workers and their partners.

M. Mutambudzi, H. van Solinge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummergnab042
TijdschriftThe Gerontologist
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 26 mrt 2021

Citeer dit