Impact of retirement on sleep problems among older workers and their partners.

M. Mutambudzi, H. van Solinge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummergnab042
Pagina's (van-tot)1287-1295
TijdschriftThe Gerontologist
Volume61
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum26 mrt. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2021

Citeer dit