Impact of root-associated strains of three Paraburkholderia species on primary and secondary metabolism of Brassica oleracea

Je-Seung Jeon, Natalia Carreno-Quintero, Henriëtte D.L.M. van Eekelen, Ric C.H. De Vos, Jos M Raaijmakers, Desalegn W Etalo (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of root-associated strains of three Paraburkholderia species on primary and secondary metabolism of Brassica oleracea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences