Impact of soil heat on reassembly of bacterial communities in the rhizosphere microbiome and plant disease suppression

M. van der Voort, M. Kempenaar, M. van Driel, J.M. Raaijmakers, R. Mendes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of soil heat on reassembly of bacterial communities in the rhizosphere microbiome and plant disease suppression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences