Impact of water level fluctuations on cyanobacterial blooms: Options for management

E.S. Bakker, Sabine Hilt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

318 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of water level fluctuations on cyanobacterial blooms: Options for management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology