Impact of 'white bacterial disease' on a Daphnia magna population

W.J. Van de Bund, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-306
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume28
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit