Impact of white-rot fungi on numbers and community composition of bacteria colonizing beech wood from forest soil

L.B. Folman, P.J.A. Klein Gunnewiek, L. Boddy, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of white-rot fungi on numbers and community composition of bacteria colonizing beech wood from forest soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences