Impact of Yeast Pigmentation on Heat Capture and Latitudinal Distribution

Radames J B Cordero, Vincent Robert, Gianluigi Cardinali, Ebuka S Arinze, Susanna M Thon, Arturo Casadevall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of Yeast Pigmentation on Heat Capture and Latitudinal Distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds