Impacts of Environmental-Changes on the Biogeochemistry of Aquatic Humic Substances

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-71
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume229
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit