Impacts of Nitrogen Management on No-Till Maize Production Following Forage Cover Crops

Letusa Momesso, Carlos A. C. Crusciol (Co-auteur), Rogerio P. Soratto, Tony J. Vyn, Katiuca S. Tanaka, Claudio H. M. Costa, Jayme Ferrari Neto, Heitor Cantarella

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)639-649
TijdschriftAgronomy Journal
Volume111
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit