Imperialisme of ‘staatsafronding? [Review of: H. van den Doel (2011) Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-41
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume46
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit