Implicit and explicit notions of valorization in genomics research

D. Stemerding, R. Nahuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

158 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implicit and explicit notions of valorization in genomics research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences