Import en export van woorden: tijd voor een balans

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)194-200
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume125
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit