Importance of host feeding for parasitoids that attack honeydew-producing hosts

J.S.M. Burger, A. Kormany, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Importance of host feeding for parasitoids that attack honeydew-producing hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology