Importance of host feeding for parasitoids that attack honeydew-producing hosts

J.S.M. Burger, A. Kormany, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  34 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Importance of host feeding for parasitoids that attack honeydew-producing hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology