Importance of mucus in filter-fedig of bream (Abramis brama)

W. Hoogenboezem, J.G.M. Van den Boogaart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)472-479
  TijdschriftCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit