Imported Talaromycosis in Oman in Advanced HIV: A Diagnostic Challenge Outside the Endemic Areas

Jalila Mohsin, Sulin Al Khalili, Bert Gerrits van den Ende, Faryal Khamis, Eskild Petersen, G. Sybren de Hoog, Jacques F. Meis, Abdullah M. S. Al-Hatmi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)739-745
TijdschriftMycopathologia
Volume182
Nummer van het tijdschrift7-8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit