Improve water quality through meaningful, not just any, citizen science

Anne-Floor Scholvinck*, Wout Scholten, Paul Diederen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLOS Water
Volume1
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 dec. 2022

Citeer dit