Improved correspondence of fMRI visual field localizer data after cortex-based macroanatomical alignment

Mishal Qubad, Catherine V Barnes-Scheufler, Michael Schaum, Eva Raspor, Lara Rösler, Benjamin Peters, Carmen Schiweck, Rainer Goebel, Andreas Reif, Robert A Bittner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved correspondence of fMRI visual field localizer data after cortex-based macroanatomical alignment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences