Improved generation of rat gene knockouts by target-selected mutagenesis in mismatch repair-deficient animals.

R. van Boxtel, P.W. Toonen, M. Verheul, H.S. van Roekel, I.J. Nijman, V. Guryev, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved generation of rat gene knockouts by target-selected mutagenesis in mismatch repair-deficient animals.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences