Impulse aan ecologische modellen PCLake en PCDITCH

S.A. Schep, J.H. Janse, L.P.A. Van Gerven, J. Kuiper, A.B.G. Janssen, W.M. Mooij, N. von Meijenfeldt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's5
TijdschriftNieuwsbrief PCLake en PCDitch
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit