Impulse control under emotion processing: an fMRI investigation in borderline personality disorder compared to non-patients and cluster-C personality disorder patients

Linda van Zutphen, Nicolette Siep, Gitta A Jacob, Gregor Domes, Andreas Sprenger, Bastian Willenborg, Rainer Goebel, Oliver Tüscher, Arnoud Arntz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impulse control under emotion processing: an fMRI investigation in borderline personality disorder compared to non-patients and cluster-C personality disorder patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences