In ûnbekend kleaster fûn. Bernardahûs ûnder Lichtaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)20-22
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit