In afwachting van de aangekondigde synthese [Review of: K. Elm (1998) Umbilicus Mundi. Beiträge zur Geschichte Jerusalems, der Kreuzzüge, des Kapitels vom Hlg. Grab in Jerusalem und der Ritterorden]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)84-88
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit