In Aldfrysk foarbyld fan nomenynkorporaasje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)135-139
Aantal pagina's5
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume56
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit