In crisistijden wankelt het belang van oudere werknemers. 5 september 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Bedrijven die hard worden geraakt door de crisis moeten op dit moment lange versus korte termijn belangen afwegen. Op de lange termijn, zodra de vergrijzing doorzet, zijn oudere werknemers met hun kennis en ervaring hard nodig. Op de korte termijn moet er hard gesneden worden in de kosten en oudere werknemers zijn in de ogen van werkgevers relatief dure krachten. Europees vergelijkend onderzoek onder werkgevers van Van Dalen en Henkens laat zien dat werkgevers bij grote reorganisaties er de voorkeur aan geven om oudere werknemers met vervroegd pensioen te sturen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit