In de ban van de Joodse Raad. Recensie artikel n.a.v. P. Schrijvers, Rome, Athene, Jeruzalem. Leven en werk van prof.dr. David Cohen (Groningen, Historische Uitgeverij, 2000)

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)198-203
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume116
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit