In de ban van het Pirahã

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)23
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift5 juni
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit