‘In de gordel van geweld. De bloedige traditie van de republiek Indonesië’ [Review of: M. Van Till. Batavia bij nacht; B. Bouman. Ieder voor zich en de Republiek voor ons allen; A.C.A Dake. The Sukarno files; J. Roosa. Pretext for mass murder]

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 20 apr. 2007

Citeer dit