In drystmoedige Amos yn Sint Jabik. It skriuwerskip fan Wopke Jacobs de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)143-170
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume81
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 15 jun 2020

Citeer dit