In fantastyske samling Frysk taaleigen fan Paulus Scheltema

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelPhilologia Frisica anno 2005
RedacteurenP. Boersma, P. Hemminga, G.Th. Jensma
Plaats van productieLjouwert/Leeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
Pagina's155-165
ISBN van geprinte versie978-90-6171-998-4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit