In hoeverre houden geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen in de eenentwintigste eeuw vast aan de Nederlandse taal en cultuur?

Nicoline van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Sijs, Nicoline van der (2020),, in: Internationale Neerlandistiek 58 (1): 5-21.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-21
TijdschriftInternationale Neerlandistiek
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit