In kwestje fan haastjen: oer hoe't yn it Frysk de sekwinsjes -sts- en -tj@ mijd wurde.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)123-130
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume8
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit