In lytse ferliking fan it belied oangeande fjouwer taalgroepen: Sorben, Noard-Friezen, Sealter-Friezen en Westerlauwerske Friezen

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)15-56
TijdschriftIt Beaken
Volume60
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit