In materna lingua. De Latynsk/Aldfryske oarkonde út 1329: emendearre tekst, oersetting en ynhâldlik kommintaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)51-64
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume71
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2022

Citeer dit