In memoriain A.F. Manning (1929-1991)

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-51
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume107
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit