In Memoriam: Guus Declerck (1933-2020)

Ingrid Verbeek, Gert Jan Lammers, Dirk Pevernagie, Eus Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e13098
TijdschriftJournal of Sleep Research
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit