In memoriam Nils Rudolf Arhammar 1931-2022

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-108
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume71
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 23 dec. 2022

Citeer dit