In memoriam Prof. Dr. Louis Peter Grijp (23.1.1954-09.01.2016)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-190
Aantal pagina's4
TijdschriftVolkskunde
Volume117
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit