In memoriam Prof. Dr. Peter Spufford (1934-2017)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)166
Aantal pagina's168
TijdschriftJaarboek voor Munt- en Penningkunde
Volume2017
Nummer van het tijdschrift104
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit