In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2006 [Review of: F. Steijlen (2006) In Nederland gebleven. De geschiedenis van Molukkers 1951-2006]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

194 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)130-132
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit