In plaats van bijltjesdag. De geschiedenis van de bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

227 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)654-656
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume92
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit