In pleit foar ien grut Aldfrysk wurdboek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)130-138
Aantal pagina's8
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume41
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit