In poete yn 'e pûde: misstaveringen yn Fryske wurdboeken

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)72-76
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume8
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit