In politieke kringen. De familie Paedze van Sonnevelt en de verdeling van de macht in Leiden aan het einde van de middeleeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

191 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-63
Aantal pagina's23
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit