In profile: models of ribosome biogenesis defects and regulation of protein synthesis.

P. Essers

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Hubrecht Institute
Begeleider(s)/adviseur
  • Cuppen, Edwin, Promotor
  • MacInnes, A.W., Promotor
Datum van toekenning05 dec. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit