In Silico Analysis of Putative Sugar Transporter Genes in Aspergillus niger Using Phylogeny and Comparative Transcriptomics

Mao Peng, Maria V. Aguilar-Pontes, Ronald P. de Vries, Miia R. Makela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 mei 2018

Citeer dit