In situ dynamics of soil fungal communities under different genotypes of potato, including a genetically modified cultivar

S.E. Hannula, W. De Boer, J.A. Van Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2211-2223
TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
Volume42
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit